VRTUĽNÍKOVÉ KRÍDLO

 Vrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy Košice

Vrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy Košice

Práca s mládežou, jej vzdelávanie a výchova je dôležitým aspektom s ohľadom na budúcnosť našej spoločnosti. Preto je nutné týchto ľudí vychovávať a vštepovať im také hodnoty, aby boli pre našu krajinu prínosom. S týmto cieľom navštívili 12. februára 2016 pôdu vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove študenti Strednej priemyselnej školy Košice. Budúci piloti a leteckí technici si tesne pred maturitou prišli naživo pozrieť prácu vojenských leteckých špecialistov.
V úvode študentov privítal hlavný inžinier krídla podplukovník Erik Kropuch, ktorý ich v krátkej prezentácii oboznámil s hlavným poslaním a úlohami útvaru, leteckou technikou a činnosťou inžiniersko-leteckej služby. Praktická časť exkurzie začala až v priestoroch hangára, kde si mohli maturanti zblízka obzrieť leteckú techniku, ktorou disponuje vrtuľníkové krídlo. Budúcim leteckým odborníkom sa hneď po rozdelení do skupín začali venovať letecko-technickí špecialisti, ktorí im zodpovedali na všetky otázky. Študentom ukázali činnosť leteckých motorov a vysvetlili im zásady pri ošetrovaní leteckej techniky. Ďalším bodom programu bola ukážka materiálového vybavenia vojenskej hasičskej jednotky.  Princíp spolupráce medzi príslušníkmi tejto jednotky a posádkou vrtuľníka počas hasenia, či záchrany raneného im priblížil čatár Marián Piroh. Posledným bodom programu bola návšteva leteckého simulátora Mi-17 MODER. Tu sa študenti mohli vžiť do kože pilota počas riadenia virtuálneho vrtuľníka a absolvovať tak let, ktorý považujú vojenskí letci za dennú rutinu.
Deň, ktorý absolvovali študenti odboru polytechnika v priestoroch vrtuľníkového krídla im priblížil ich budúce povolanie, rozšíril možnosti zamestnať sa nie len v civilnom sektore, ale aj v štátnej sfére a v neposlednom rade pozitívne prezentoval vzťah ozbrojených síl Slovenskej republiky k verejnosti. Pevne veríme, že z budúcich úspešných maturantov raz budú naši kolegovia.

Vrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy KošiceVrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy KošiceVrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy KošiceVrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy KošiceVrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy KošiceVrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy KošiceVrtuľníkové krídlo navštívili študenti Strednej priemyselnej školy Košice