Mobilita C2 Portugalsko / Barcelos

Náš  projektový tím sa zúčastnil mobility C2 v Portugalsku od 13.09.2021 – 17.09.2021. Mobility sa zúčastnilo 11 žiakov a 5 učiteľov.

V partnerskej škole Agrupamento de Escolas de Barcelos sme sa zúčastnili workshopov k téme projektu, žiaci vyhodnotili svoje dotazníky a prieskumy o diskriminácii a predsudkoch.

Naši žiaci predstavili Maskota projektu, antidiskriminačnú figúrku, ktorá znázorňuje hlavnú myšlienku projektu STOP RACISM  a STOP DISCRIMINATION.

Logo projektu, ktoré navrhli naši žiaci vyhralo súťaž a stalo sa Logom projektu.

V rámci workshopov a kvízov naši žiaci preukázali svoje vedomosti z tematiky ľudských práv.

Počas mobility  sme spoznávali aj kultúru a tradície krajiny a skúmali diverzitu jednotlivých miest, ktoré sme navštívili. Navštívili sme Porto, Barcelos, Bragu, Viana de Castelo.

Nezabudnuteľné chvíle sme prežili pri Atlantickom oceáne.

Tešíme sa na ďalšiu mobilitu v Taliansku.