Prihláška na štúdium

2. kolo prijímacieho konania

http://priemyslovka.sk/prijimacie-konanie-2-kolo/

Elektronická prihláška:

https://priemyslovka.edupage.org/register/

ISIC – medzinárodný identifikačný preukaz žiaka

http://priemyslovka.sk/isic-medzinarodny-identifikacny-preukaz-ziaka/

Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

http://priemyslovka.sk/vysledky-prijimacieho-konania-2020-2021/

Vážení rodičia, milí žiaci,

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach Vám ponúka v šk. roku 2020/2021 možnosť študovať niektorý zo študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo,
  • 2387 M mechatronika,
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení – aj v systéme duálneho vzdelávania,
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – aj v systéme duálneho vzdelávania,
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika,

na ktoré sa môžete prihlásiť aj elektronickou prihláškou:

https://priemyslovka.edupage.org/register/