Prihláška na štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci,

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach Vám ponúka v šk. roku 2021/2022 možnosť študovať niektorý zo študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo – 18 žiakov
  • 2387 M mechatronika – 18 žiakov
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení – 18 žiakov – aj v systéme duálneho vzdelávania
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 24 žiakov – aj v systéme duálneho vzdelávania
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika – 12 žiakov