Imatrikulácia 2022

Dňa 16. 11. 2022 sa uskutočnila Imatrikulácia – prijímanie študentov 1. ročníka do cechu strojárskeho.

Imatrikulácia sa na našej škole spája s významným Dňom boja za slobodu a demokraciu – 17. novembrom, teda symbolicky s Dňom študentstva.

Celá akcia prebehla v kine Úsmev, kde akademický senát cechu strojárskeho vykonal imatrikulačný akt. Súčasťou akcie bol aj pestrý kultúrny program a filmové predstavenie.