SOČ

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Informácie pre riešiteľov SOČ v šk. roku 2022-2023

Vzor_Obal_a_titulný_list_pre_PČOZ_v_školskom_roku_2022_2023-na-web-1 (1)

Súťažné odbory SOČ 2022_2023

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Metodika_SOC_2019_B5

Dodatok-do-metodiky-statis-Inter-dizajn-TH