ERASMUS+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Projekty školy v rámci ERASMUS+:

 

2019/2020 – Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance
by intercultural exchange

 

2018/2019 – Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých