Praha 2019

Od 3. do 5. decembra realizovala naša škola exkurziu do Národného technického múzea v Prahe, 
kde si mohli študenti prezrieť vystavené exponáty z oblasti dopravy, techniky, tlačiarenstva, architektúry, 
staviteľstva, či designu. Okrem tejto exkurzie sme navštívili Pražský hrad, a tiež absolvovali okružnú cestu 
centrom Prahy, ktorá začala pri soche sv. Václava, pokračovala po Václavskom námestí, prešli sme 
Prašnou bránou a skončili pri dominante centra Prahy, pražskom orloji na Staromestskom námestí. 
Aj keď unavení, ale predsa len plní zážitkov, sme sa vo štvrtok popoludní vrátili späť do Košíc.