ZENIT V STROJÁRSTVE – celoštátne kolo 2022

ZENIT – zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť

V dňoch 29. až 31. marca 2022 sa v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne konal 22. ročník celoštátnej súťaže zručností ZENIT v strojárstve, na ktorej našu školu v kategórii A – CAD/CAM systémy – vypracovanie konštrukčnej úlohy a technologického postupu reprezentoval víťaz krajského kola Dominik PJATAK, žiak študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy.

Dominik sa v celoštátnom kole umiestnil na vynikajúcom 2. mieste.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.V priestoroch SOŠ v Košiciach – Šaci sa dňa 30. novembra 2021 konal 22. ročník Krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve.

Naši žiaci súťažili v kategóriách:

A – CAD/CAM systémy – vypracovanie konštrukčnej úlohy a technologického postupu

S – výroba súčiastok strojným obrábaním

R – výroba súčiastok ručnými postupmi

C – programovanie CNC strojov

V kategórii A sa na 1. mieste umiestnil Dominik PJATAK žiak IV.A, študijného odboru 2381 M strojárstvo.

V kategórii A sa na 2. mieste umiestnil Vladyslav ROSOKHA žiak IV.A, študijného odboru 2381 M strojárstvo.

V kategórii R sa na 3. mieste umiestnil Erik OLEXA žiak III.B, študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení.

 

 

Dominikovi Pjatakovi, Vladyslavovi Rosokhovi a Erikovi Olexovi blahoželáme.

Za reprezentáciu školy ďakujeme: Tomášovi Garberovi zo IV.A a Ondrejovi Mražíkovi z III.B.