ZENIT V STROJÁRSTVE – krajské kolo 2019

ZENIT – zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť

V priestoroch SOŠ v Košiciach – Šaci sa dňa 27. novembra 2019 konal 21. ročník Krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve. Naši žiaci súťažili v kategóriách:

A – CAD/CAM systémy – vypracovanie konštrukčnej úlohy a technologického postupu

S – výroba súčiastok strojným obrábaním

R – výroba súčiastok ručnými postupmi

C – programovanie CNC strojov

V kategórii A sa na 3. mieste umiestnil Marko BÉREŠ žiak IV.A, študijného odboru 2381 M strojárstvo.

V kategórii R sa na 3. mieste umiestnil Dávid VOJTKO žiak IV.C, študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení.

Markovi Bérešovi a Dávidovi Vojtkovi blahoželáme.

Za reprezentáciu školy ďakujeme: Danielovi Sasarákovi, Marekovi Talarovičovi, Ondrejovi Pavlíkovi, Filipovi Kizekovi, Matúšovi Onuškovi a Tomášovi Pachovi.