Best in English

Už tradične sa naša škola zapája do jazykovej súťaže Best in English, a tak využíva príležitosť porovnať si svoje výsledky s ďalšími strednými školami na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. Tohto roku sa súťaž konala 29. novembra 2019  a zapojilo sa 35 študentov. Súťaž prebieha formou online testu, ktorý trvá 60 minút. Študenti otestujú svoje vedomosti z anglického jazyka v oblasti gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením na úrovni B1 – C1 podľa európskeho referenčného rámca. Súťaž Best in English sa zameriava na súťaživosť medzi študentmi  v rámci jednotlivých štátov z celej Európy i sveta, a  tiež prispieva k zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť a prajeme im  pevnú vôľu a silnú motiváciu pracovať na sebe i naďalej.