Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení Vášho dieťaťa zasielajte:

Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium:

POTVRDENIE O NASTÚPENÍ

POTVRDENIE O NENASTÚPENÍ

 

 

 

Prihláška na štúdium

Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

http://priemyslovka.sk/vysledky-prijimacieho-konania-2020-2021/

Vážení rodičia, milí žiaci,

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach Vám ponúka v šk. roku 2020/2021 možnosť študovať niektorý zo študijných odborov:

 • 2381 M strojárstvo,
 • 2387 M mechatronika,
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení – aj v systéme duálneho vzdelávania,
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – aj v systéme duálneho vzdelávania,
 • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika,

na ktoré sa môžete prihlásiť aj elektronickou prihláškou:

https://priemyslovka.edupage.org/register/

 

Projekt Pomôž nemocnici

POMÔŽ NEMOCNICI

https://pomoznemocnici.sk/

Naša škola sa aj v tejto neľahkej situácii v spolupráci a s podporou Košického samosprávneho kraja zapojila do projektu Pomôž nemocnici, ktorý je zameraný na výrobu ochranných pomôcok pre pracovníkov v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach.

V súčasnosti na siedmych 3D tlačiarňach, ktoré zabezpečili a poskytli: Košický samosprávny kraj, Stredná priemyselná škola strojnícka Košice, SOŠ Šaca a SOŠ Jozefa Szakkayho Košice, vyrábame čelenky z poskytnutého materiálu, ktoré pomôžu chrániť našich zdravotníkov a mnohých ďalších ľudí, ktorých pri práci ohrozuje koronavírus.

 

Opatrenia a usmernenia ministerstva školstva

20. apríl 2020

Aktualizácia – Usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol

15. apríl 2020

Opatrenie ÚVZ SR – výnimka pre stredné školy 15.4.2020

26. marec 2020

Rozhodnutie_MŠVVaŠ SR

24. marec 2020

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka,“ ubezpečuje minister školstva.
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
     „Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, „  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

 

Usmernenie MŠVVaŠ SR

Usmernenie MŠVVaŠ SR – Vplyv opatrení na zamestnancov, ktoré je zverejnené na web. sídle MŠVVaŠ SR:  www.minedu.sk,  v časti „Ministerstvo – Zamestnanci rezortu“: https://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/ zo dňa 16. marca 2020

Usmernenie MŠVVaŠ SR_Vplyv opatrení na zamestnancov

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12.3.2020 v plnom znení:

Usmernenie_ministerky_skolstva – 12.3.2020

V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia:

03_usmernenie_koronairus

02_usmernenie_koronavirus

01_usmernenie_koronavirus

Ďalšie informácie a pokyny:

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Usmernenie HH SR_COVID 19_druha aktualizacia

 

 

EČ a PFIČ MS 2020

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, v termíne do 30. júna 2020.

Pokyny pre predsedov ŠMK, PMK, administrátorov, pomocný dozor a pokyny na hodnotenie jednotlivých častí EČ a PFIČ MS 2020:

Pokyny pre predsedov_MS_2020_final

Pokyny pre administrátora VUJ_MS_2020_final

Pokyny pre administrátora CJ_2VUJ_MS_2020_final

Pokyny pre administratora MAT MS 2020_final

Pokyny na vyplňovanie OH 2020_final

Pokyny na hodnotenie UKO_CJ_2VUJ_2020_final

Pokyny na hodnotenie PFIC MS_VUJ_2020_final

Pokyny a kriteria na hodnotenie PFIC_CJ_2.VUJ_MS_2020_final

Kriteria na hodnotenie PFIC MS _VUJ_2020_final

MS 2020_OH_CJB1_krizik

MS 2020_OH_CJB1_pero

MS 2020_OH_CJB2_krizik

MS 2020_OH_CJB2_pero

MS 2020_OH_MAT

MS 2020_OH_VUJ_krizik

MS 2020_OH_VUJ_pero

 

 

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní. Tento príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom máte možnosť tento príspevok darovať Rodičovskému združeniu.

Vaše 2 % nám pomôžu v rozvíjaní aktivít Vašich detí v škole.

Použijeme ich:

 • na oceňovanie žiakov
 • na kultúrne akcie žiakov
 • na súťaže a exkurzie
 • na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

Za Vašu pomoc Vám ĎAKUJEME!

Tlačivo pre darovanie 2 % dane z príjmov

ZSSK – bezplatná preprava študentov

Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

 Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

Školské kolo SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)  je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov, ktorí riešia zvolenú tému. Výsledkom tejto tvorivej činnosti je písomná práca, ktorú žiak obhajuje verejne pred hodnotiacou odbornou komisiou.

27. februára 2020 sa konalo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka študijných odborov:

 • 2381 M strojárstvo – 9 súťažných prác
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení – 1 súťažná práca
 • 3920 M polytechnika – 21 súťažných prác