Horizon Hydrogen Grand Prix 2023

V dňoch 12. až 14. apríla 2023 sa v Zážitkovom centre vedy – Aurelium v Bratislave konali preteky Horizon Hydrogen Grand Prix 2023. V kategórii „nováčik“ sa vytrvalostných pretekov RC áut na vodíkový pohon zúčastnil aj tím našej školy Strojar Riders – Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra z III.A, Sebastián Šesták a Samuel Matej z II.D. Šesťhodinové vytrvalostné preteky RC áut na vodíkový pohon zvládol tím našej školy Strojar Riders výborne a v uvedenej kategórii zvíťazil. Za 6 hodín naši piloti, Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra, najazdili 900 kôl s priemerným časom 24 sekúnd / kolo. Servis RC auta (výmenu vodíkových náplní, bateriek, opravy karosérie …) zabezpečovali aj technici Sebastián Šesták a Samuel Matej.

Niekoľko mesiacov pred pretekmi tím vytvoril stavebnicový model RC auta s agregátom na vodíkový pohon, navrhol a nastriekal karosériu, naučil sa využívať alternatívny vodíkový pohon tak, aby auto vydržalo jazdiť čo najdlhšie a samozrejme dlhé hodiny trénoval. Tím Strojar Riders trénoval a viedol Ing. P. Ižol, pomáhali a spolupracovali Ing. V. Tirčo a Ing. R. Ižolová.   

Tímu Strojar Riders ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

https://www.youtube.com/watch?v=w2oTZemQ7Oc

 

 

Stredoškolská odborná činnosť 2022/2023 – krajské kolo

Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila v piatok 31.3.2023 na pôde Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Súťažiaci prezentovali svoje práce v sedemnástich súťažných odboroch.

Našu školu reprezentovali študenti študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:
V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla 2023 v Modre, bude našu školu reprezentovať študent študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A  Peter Jámbor, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v odbore 01 Problematika voľného času.

 Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.


Dňa 02.03.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, na ktorom odprezentovalo 44 žiakov štvrtého ročníka svoje súťažné práce.  Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Odborná komisia pre IV.A pracovala v zložení: Ing. R. Valenčák, Ing. R. Ižolová, Ing. P. Burdza

Odborná komisia pre IV.C pracovala v zložení: Ing. J. Judičák PhD., Mgr. Z. Ben Peretz, Ing. J. Horňák

Práce konzultovali: 

Ing. Jozef Horňák (13), Mgr. Zuzana Ben Peretz (13), Ing. Carmen Sabolová (7), Ing. Renáta Ižolová (5), Ing. Matej Capák (2), Ing. Magdaléna Belejová (2), Ing. Roman Valenčák (1), Ing. Peter Burdza (1)

Práce ocenené v školskom kole SOČ:

Hodina deťom – na pomoc deťom je vždy správny čas

Aj takto vyzerá dobročinnosť!

V utorok 21.marca sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Vďaka pomoci našich študentov sme mohli pomáhať ako dobrovoľníci so žltými pokladničkami v uliciach Košíc. Zbierka Hodina deťom je venovaná osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Rodiny s jedným rodičom si často nemôžu dovoliť ani základné veci ako oblečenie, kúrenie, jedlo či školské pomôcky. Sme radi, že sme mohli pomôcť takýmto spôsobom a vyzbierať finančné prostriedky na podporu jednorodičov a ich detí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme.

 

Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 26.1.2023 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA, Tomáš KOLESÁR, Tomáš KOŠÁR, Maximilián ŠIMKANIN

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 6.12. do 9.12.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 119 žiakov zo všetkých ročníkov našej školy. 

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút.

 

Najúspešnejší žiaci v školskom kole, ktorí postúpili do krajského kola a budú našu školu reprezentovať:

 

Ladislav PETRA, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOLESÁR, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Samuel LAZAROVSKÝ, IV.C – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOŠÁR, III.A dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Maximilián ŠIMKANIN, I.D – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Úspešný riešiteľ bol aj Samuel FILIP, IV.A – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste, avšak mal najdlhší čas vypracovania a preto do krajského kola nepostúpil.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2023 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – Tadeáš FLOREK a Kamil BALOGH v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 3. a 4. miesto.

3. miesto: Kamil BALOGH, IV.C

4. miesto: Tadeáš FLOREK,   IV.C

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 29.11.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 25 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

a) Počúvanie s porozumením

b) Čítanie s porozumením

c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z jednej časti – Vizuálny podnet. Úlohou žiakov bolo vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok, v rámci čoho sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 7 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

Umiestnenie v školskom kole:

1. miesto: Tadeáš FLOREK, IV.C

2. miesto: Kamil BALOGH,   IV.C

3. miesto: Patrik DŽUBARA, IV.A

3. miesto: Leonard TÓTH,     IV.A

Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2023

Mikulášska čiapka

Dňa 6. decembra sa na našej škole uskutočnila tradičná akcia Študentského parlamentu pod názvom „Mikulášska čiapka“. Vybraní športovci z každej triedy si zmerali svoje sily vo futbalovom turnaji. Víťazom sa stala II. C trieda. Už tradične medzi nás zavítal Mikuláš, ktorý spolu s čertom a anjelmi rozdával sladkosti a dobrú náladu. Príjemnú atmosféru doplnil mikulášsky punč a krátky kultúrny program. Ďakujeme všetkým a tešíme sa o rok zas.

BEST IN ENGLISH

Dňa 30.11.2022 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej súťaže Best in English . Súťažilo 40 žiakov zo všetkých ročníkov. Oficiálne výsledky budú zverejnené v priebehu dvoch týždňov, no už teraz vieme, že niektorí naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky z čoho sa veľmi tešíme.
Veríme, že skúsenosti z tejto a podobných súťaží budú žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu angličtiny a cudzích jazykov všeobecne.

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória D), ktoré sa konalo 19. januára 2023 sa na 1. mieste umiestnil víťaz školského kola, žiak I.D triedy, Maximilián Šimkanin. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 29. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti olympiády. Všetci zúčastnení preukázali výborné znalosti z anglického jazyka.

Víťazom sa stal Maximilián Šimkanin z I. D, druhé miesto obsadil Filip Hamrák z II. B a na treťom mieste skončil Maximilián Simko zo IV. A.

Blahoželáme!