DOD na ÚMV SAV Košice

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Ústav materiálového výskumu SAV Košice

Dňa 21.11.2017 sa študenti 2 – hého ročníka odboru strojárstvo, SPŠ strojníckej Košice, zúčastnili Dňa otvorených dverí na ÚMV SAV Košice prednášok na tému Nanotechnológie.

Nanotechnológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov.

Všetky veci okolo nás sú vytvorené z atómov a vlastnosti týchto látok závisia na tom, ako sú vlastné atómy v tej ktorej látke usporiadané. Ked preorganizujeme atómy uhlíka v kúsku uhlia, môžeme dostať diamant.

V oblasti nanotech sa pracuje so štruktúrami, ktoré majú rozmery rádovo v nanometroch (1 nm = 10-9 m). Atómy majú veľkosť 10-10 m, tj. 1 nm predstavuje niekoľko atómov.

Ich predcíznym poskladaním dnešná veda dokáže vytvoriť materiál s presne požadovanými vlastnosťami. Toto je zjednodušený v stručnosti základný princíp fungovania nanotechnológií.Zmenšovať,zdokonaľovať,inovovať.

 Prednášky:

  1. Ing. Erika Múdra, PhD. – Zázračný nanosvet

  2. Ing. Radovan Bureš, CSc. – Prášková metalurgia od wolfrámového vlákna žiarovky po 3D tlač auta

  3. Mgr. Ivan Petryshynets, PhD. – Oceľ okolo nás

  4. MVDr. Mária Giterová – Biomateriály a medicína