Oznam o začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo SPŠ strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020. Zraz žiakov je o 9:00 hod..

Pri vstupe do školy je každý žiak povinný odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (17088) a Zdravotný dotazník (17126).

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Žiaci sa zhromaždia v triedach, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvých ročníkov sa presunú do tried v doprovode triednych učiteľov.

Potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2020/2021 budú žiakom vydané 2. a 3. septembra 2020 prostredníctvom triednych učiteľov. 

Prajeme všetkým študentom a ich učiteľom úspešný školský rok 2020/2021, želáme veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme spolu dokázali.

Predmety

Normalizovaná dokumentácia:

Učebnice:

Predmety:

Elektrotechnika

Laboratórne cvičenia:

 

Teória:

Vlastná a vzájomná indukčnosť, Striedavý prúd, Záťaže v obvode striedavého prúdu, Výkon striedavého prúdu, Trojfázová sústava 

Základné elektronické súčiastky

Elektrické stroje a prístroje – 1. časť

Elektrické stroje a prístroje – 2. časť

 

Požiadavky na komisionálne skúšky:

  • Teória  – učivo uverejnené na tejto stránke + elektromagnetická indukcia
  • Príklady – z učebnice k daným témam

2015-2016

Súťažné odbory Stredoškolskej odbornej činnosti

38.ročník

Školský rok 2015/2016

 

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2015/2016

 

Dňa 29.2 a 1.3.2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 73 žiakov našej školy s celkovým počtom 73 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (55 prác), v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (9 prác), v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia (9 prác).

2016-2017

Súťažné odbory Stredoškolskej odbornej činnosti

39.ročník

Školský rok 2016/2017

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2016/2017

Dňa 28.2. a 13.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov našej školy s celkovým počtom 67 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali ako už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (46 prác), v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia (13 prác), v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (8 prác).