Oznam o začiatku školského roka

Začiatok školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo SPŠ strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že školský rok 2019/2020 sa začína v pondelok

  1. septembra 2019 slávnostným otvorením v areáli školy o 9:00 hod..

Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do tried, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvých ročníkov sa po slávnostnom otvorení presunú do tried v doprovode triednych učiteľov.

Prajeme všetkým študentom a ich učiteľom úspešný školský rok 2019/2020, želáme veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme spolu dokázali.