Viac ako peniaze

         Žiaci školy sa v rámci odborného predmetu Finančná gramotnosť vzdelávajú aj prostredníctvom vzdelávacieho portálu spoločnosti JA Slovensko, n. o.. Obsah programu je rozdelený do 9 tematických celkov zameraných na znalosti, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Jednotlivé tematické celky sú venované napr. histórii peňazí, úlohám bánk, ich službám obyvateľstvu, praktickým informáciám a skúsenostiam z oblasti používania kreditných kariet, využívaniu rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Program pripravuje mladých ľudí:

  • zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi,
  • rozvíjať vedomosti v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej gramotnosti.

V rámci projektu je žiakom a učiteľom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica. K dispozícii je tiež databáza viac ako 300 rôznych aktivít, možnosť účasti na vzdelávacích seminárov a zapájania žiakov do rôznych nadstavbových aktivít.

Ďalšie informácie o projekte:

https://www.jaslovensko.sk/ucitel/stredne-skoly/vzdelavacie-programy/viac-ako-peniaze/