Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 12. novembra 2019 mali študenti  možnosť overiť svoje jazykové zručnosti a nápaditosť v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa 28 študentov.  Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole čakal študentov  písomný test, ktorý bol zameraný na počúvanie s porozumením a  prácu s textom, ale tiež preveril  gramatické vedomosti aj kvalitu slovnej zásoby. Úspešní riešitelia po písomnej časti postúpili do ďalšieho kola, v ktorom súťažiaci preukázali predovšetkým svoje komunikačné schopnosti, ale aj kreativitu.

Výsledky:

  1. miesto: Ákos Kulcsár (III. C)
  2. miesto: Timotej Marcinek (III. C)
  3. miesto: Martin Klačan (III. C)

Všetkým zúčastneným prajeme veľa jazykových úspechov i počas ďalšieho štúdia a víťazom srdečne blahoželáme.

Víťaz školského kola postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári. V okresnom kole nás bude reprezentovať aj žiak GregoryThomasPiwinski (IV. A), ktorý sa pokúsi v silnej konkurencii získať medailové umiestnenie v 2C2 kategórii.