2016-2017

Súťažné odbory Stredoškolskej odbornej činnosti

39.ročník

Školský rok 2016/2017

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2016/2017

Dňa 28.2. a 13.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov našej školy s celkovým počtom 67 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali ako už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (46 prác), v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia (13 prác), v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (8 prác).