2017-2018

 Súťažné odbory Stredoškolskej odbornej činnosti

40.ročník

Školský rok 2017/2018

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2017/2018

Dňa 20.2 a 21.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov našej školy s celkovým počtom 67 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali ako už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (58 prác), v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia (7 prác), v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (2 práce).

Konzultantmi jednotlivých prác boli: Ing. Jozef Horňák (14), Ing. Viera Kováčová, CSc. (14), Mgr. Zuzana Ben Peretz (11), Ing. Carmen Sabolová (7), Ing. Matej Capák (5), Ing. Roman Valenčák (4), Ing. Magdaléna Belejová (3), Ing. Renáta Ižolová (2), RNDr. Martina Urbanová, PhD. (2), Ing. Katarína Gombalová (2), Ing. Peter Burdza (2), Ing. Anna Vargová (1), Ing. Mária Pramuková (1)