2018-2019

 Súťažné odbory 41. ročník SOČ

Šk. rok 2018/2019

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo, farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné

        hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry ,umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2018/2019

Dňa 27.2 a 28.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 67 žiakov našej školy s celkovým počtom 55 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali ako už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (46 prác) a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (9 prác).

Konzultantmi jednotlivých prác boli: Ing. Jozef Horňák (13), Mgr. Zuzana Ben Peretz (13), Ing. Viera Kováčová, CSc. (7), Ing. Carmen Sabolová (6), Ing. Roman Valenčák (4), Ing. Matej Capák (2), Ing. Renáta Ižolová (2), Bc. Jaroslav Kakalejčík (2), Ing. Anna Vargová (2), ), Ing. Tomáš Papuga (2), Ing. Mária Pramuková (1), Ing. Magdaléna Belejová (1)

Výsledková listina:

Meno a priezvisko žiaka Trieda Odbor Názov práce Hodnotenie v školskom kole
Andrea VOJTKOVÁ IV.C 9 Princíp fungovania letových prevádzkových služieb 1.miesto, nepostup do OK Košice
Emma JUHÁSOVÁ IV.C 9 Využitie drevného odpadu v praxi 2.miesto, nepostup do OK Košice
Viktória SALÓCIOVÁ IV.C 9 Prehľadové služby riadenia letovej prevádzky 2.miesto, nepostup do OK Košice
Kristián KOHUT IV.D 9 Výroba hydraulického lisu zo starého vínneho lisu 1.miesto, nepostup do OK Košice
Peter CHOVAN IV.D 9 Rekonštrukcia motocyklu Jawa 50 typ 05 2.miesto, nepostup do OK Košice
Július TAKÁČ IV.D 9 Montáž vzduchotechniky na brzdy prívesu 3.miesto, nepostup do OK Košice
Martin SÁBLÍK IV.A 9 Prívesný vozík za bicykel 1.miesto, postup do KK Košice
Samuel SIROTŇÁK IV.A 9 Konštrukčný návrh stojanu na hokejový výstroj 2.miesto, nepostup do OK Košice
Matej PORKOLÁB IV.A 9 Návrh a konštrukčné spracovanie prenosnej štiepačky 3.miesto, nepostup do OK Košice
Mário REPKA IV.D 14 Renovácia leteckej vrtule V-503A – učebná pomôcka 1.miesto, postup do KK Košice
Michal FRIŠTIK IV.A 14 Prierez motorom z motocykla YAMAHA XTZ 660 1.miesto, postup do KK Košice
Adam BRECKO IV.A 14 Návrh a konštrukčné spracovanie ohýbačky 2.miesto, nepostup do OK Košice
Ján SEDLÁK IV.A 14 Frézovanie na CNC stroji 3.miesto, nepostup do OK Košice