2015-2016

Súťažné odbory Stredoškolskej odbornej činnosti

38.ročník

Školský rok 2015/2016

 

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektronika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Školský rok : 2015/2016

 

Dňa 29.2 a 1.3.2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo celkovo 73 žiakov našej školy s celkovým počtom 73 súťažných prác. Najväčšie zastúpenie mali práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (55 prác), v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (9 prác), v odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia (9 prác).