Harmonogram PS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.1.2021:

 1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
 2. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

 

 

 

Kritéria prijímacieho konania 2021/2022

Kritéria prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1 ročníka
štúdia v školskom roku 2021/2022

Kritéria prijímacích skúšok 2021_22

Na denné štúdium v školskom roku 2021/2022 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried.

Všeobecné údaje pre školský rok 2021/2022

Určený počet novoprijatých žiakov spolu:  90            Určený počet tried: 4

 • 18 žiakov  –  2381 M  strojárstvo                                                                           
 • 18 žiakov  –  2387 M mechatronika                                                                       
 • 18 žiakov  –  2413 K mechanik strojov a zariadení                                              
  • v systéme duálneho vzdelávania
 • 24 žiakov  –  2426 K programátor obrábacích a zvracích strjov a zariadení    
  • v systéme duálneho vzdelávania
 • 12 žiakov  –  3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika                                    

Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.

 

 

 

 

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia,

ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie.

DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.

Praktická príprava je na rozdiel od klasického spôsobu výučby v reálnych podmienkach na pracovisku zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby v škole.

Od školského roka 2018/2019 je možné na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch:

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach uzatvorila zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi: