Harmonogram PS

Z opatrenia ministra školstva (24.03.2020)

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

I. kolo:   11. mája 2020
14. mája 2020
II. kolo: 16. júna 2020