Harmonogram PS

Prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

I. kolo:   11. mája 2020
14. mája 2020
II. kolo: 16. júna 2020