Harmonogram PS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.1.2021:

  1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
  2. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.