Strojárstvo

  2381 M STROJÁRSTVO

SPŠS_KE_ŠkVP_2381_M_ strojárstvo_2022_23

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v strojárstve s využitím počítačových CAD a CAM systémov, ale tiež na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania. 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

  • so zameraním na 3D CAD softvér pre strojárske navrhovanie, dokumentáciu a simuláciu a na prípravu dát a programov na riadenie CNC strojov pre automatickú výrobu súčiastok.

 

GRAFICKÉ SYSTÉMY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

  • so zameraním na počítačovú grafiku a technický dizajn a na výrobu, konštrukciu, technológiu a montáž strojárskych komponentov a funkčných celkov pre automobilový priemysel.

Absolventi sa uplatňujú v strojárskych firmách ako CAD konštruktéri, technológovia, servisní technici, pracovníci logistiky, kvalitári, operátori CNC strojov a montážni pracovníci.