Mechatronika

2387 M MECHATRONIKA

2387 M PREZENTÁCIA

SPŠS_KE_ŠkVP_2387_M_ mechatronik_2022_2023

Mechatronika je moderný interdisciplinárny študijný odbor, ktorý kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentným počítačovým riadením.

V súčasnosti je o medziodborových absolventov čoraz väčší záujem, nachádzajú uplatnenie v strojárskych aj elektrotechnických  firmách.

Absolventi môžu pokračovať ďalej vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa môžu zúčastniť ďalšieho vzdelávania zameraného na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Strojárstvo

  2381 M STROJÁRSTVO

SPŠS_KE_ŠkVP_2381_M_ strojárstvo_2022_23

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v strojárstve s využitím počítačových CAD a CAM systémov, ale tiež na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania. 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

  • so zameraním na 3D CAD softvér pre strojárske navrhovanie, dokumentáciu a simuláciu a na prípravu dát a programov na riadenie CNC strojov pre automatickú výrobu súčiastok.

 

GRAFICKÉ SYSTÉMY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

  • so zameraním na počítačovú grafiku a technický dizajn a na výrobu, konštrukciu, technológiu a montáž strojárskych komponentov a funkčných celkov pre automobilový priemysel.

Absolventi sa uplatňujú v strojárskych firmách ako CAD konštruktéri, technológovia, servisní technici, pracovníci logistiky, kvalitári, operátori CNC strojov a montážni pracovníci.