Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia,

ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie.

DUÁLNE VZDELÁVANIE

https://mojdual.sk/

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.

Praktická príprava je na rozdiel od klasického spôsobu výučby v reálnych podmienkach na pracovisku zamestnávateľa. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby v škole.

Od školského roka 2018/2019 je možné na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch:

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach uzatvorila zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

Mechatronika

2387 M MECHATRONIKA

2387 M PREZENTÁCIA

SPŠS_KE_ŠkVP_2387_M_ mechatronik_2022_2023

Mechatronika je moderný interdisciplinárny študijný odbor, ktorý kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentným počítačovým riadením.

V súčasnosti je o medziodborových absolventov čoraz väčší záujem, nachádzajú uplatnenie v strojárskych aj elektrotechnických  firmách.

Absolventi môžu pokračovať ďalej vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa môžu zúčastniť ďalšieho vzdelávania zameraného na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Programátor

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SPŠS_KE_ŠkVP_2426_K_ programátor OaZ SAZ_2022_23

2426 K PREZENTÁCIA

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti strojárstva so zameraním na obsluhu klasických strojov a na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení.

Praktická príprava je realizovaná formou odbornej praxe v partnerských firmách a formou odborného výcviku v školských dielňach (zámočníckej, drevárskej, kováčskej, zváračskej a obrobni).

Od školského roka 2018/2019 môžu žiaci študijného odboru 2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Absolventi odboru sa uplatňujú ako programátori a operátori CNC strojov, obrábači kovov, zvárači aj operátori liniek.

Absolventi získajú:

  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • zváračský preukaz


 

Mechanik

2413 K mechanik strojov a zariadení

SPŠS_KE_ŠkVP_2413_K_ mechanik SaZ_2022_23

2413 K PREZENTÁCIA

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti strojárstva so zameraním na obsluhu klasických aj programovaných strojov a strojárskych zariadení, na diagnostikovanie a odstraňovanie ich porúch.

Praktická príprava je realizovaná formou odbornej praxe v partnerských firmách a formou odborného výcviku v školských dielňach (zámočníckej, drevárskej, kováčskej, zváračskej a obrobni).

Od školského roka 2018/2019 môžu žiaci študijného odboru 2413 K  mechanik strojov a zariadení na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Absolventi odboru sa uplatňujú ako pracovníci údržby, obrábači kovov, zvárači, operátori liniek, kvalitári, pracovníci logistiky.

Absolventi získajú:

  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • zváračský preukaz

 

Mechanik lietadiel

Odkaz

 3776 K  01 MECHANIK LIETADIEL – MECHANIKA

SPŠS_KE_ŠkVP_3776_K_01_ mechanik_lietadiel_2022_23

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti prevádzky, údržby a opráv lietadiel.

Praktická príprava je realizovaná formou odbornej praxe v partnerských firmách a formou odborného výcviku v školských dielňach – leteckej techniky, zámočníckej, drevárskej, kováčskej, zváračskej a v obrobni.

Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie, výučný list.

Absolventi sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, v leteckých spoločnostiach, aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch,aj u leteckých útvaroch armády SR ako profesionálni vojaci.

Žiaci študijného odboru 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika majú možnosť absolvovať letecký výcvik v leteckej škole AeroJOB.

https://www.aerojob.sk/

 

 

Strojárstvo

  2381 M STROJÁRSTVO

SPŠS_KE_ŠkVP_2381_M_ strojárstvo_2022_23

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v strojárstve s využitím počítačových CAD a CAM systémov, ale tiež na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania. 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

  • so zameraním na 3D CAD softvér pre strojárske navrhovanie, dokumentáciu a simuláciu a na prípravu dát a programov na riadenie CNC strojov pre automatickú výrobu súčiastok.

 

GRAFICKÉ SYSTÉMY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

  • so zameraním na počítačovú grafiku a technický dizajn a na výrobu, konštrukciu, technológiu a montáž strojárskych komponentov a funkčných celkov pre automobilový priemysel.

Absolventi sa uplatňujú v strojárskych firmách ako CAD konštruktéri, technológovia, servisní technici, pracovníci logistiky, kvalitári, operátori CNC strojov a montážni pracovníci.