Mechanik lietadiel

 3776 K  01 MECHANIK LIETADIEL – MECHANIKA

SPŠS_KE_ŠkVP_3776_K_01_ mechanik_lietadiel_2022_23

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti prevádzky, údržby a opráv lietadiel.

Praktická príprava je realizovaná formou odbornej praxe v partnerských firmách a formou odborného výcviku v školských dielňach – leteckej techniky, zámočníckej, drevárskej, kováčskej, zváračskej a v obrobni.

Absolventi získavajú maturitné vysvedčenie, výučný list.

Absolventi sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, v leteckých spoločnostiach, aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch,aj u leteckých útvaroch armády SR ako profesionálni vojaci.

Žiaci študijného odboru 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika majú možnosť absolvovať letecký výcvik v leteckej škole AeroJOB.

https://www.aerojob.sk/