Školské kolo SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)  je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov, ktorí riešia zvolenú tému. Výsledkom tejto tvorivej činnosti je písomná práca, ktorú žiak obhajuje verejne pred hodnotiacou odbornou komisiou.

27. februára 2020 sa konalo školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo – 9 súťažných prác
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení – 1 súťažná práca
  • 3920 M polytechnika – 21 súťažných prác