Európsky deň jazykov 2022

Dňa 26. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnila akcia v rámci EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV.

Cieľom tohto dňa bolo podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Naša škola sa zúčastnila tejto akcie formou jazykového pásma, ktoré pripravili členovia školského parlamentu, žiaci zapojení do projektu Erasmus + a ostatní žiaci pod vedením učiteľov predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov.