Expert Geniality Show

Dňa 28.11.2019 sa sme sa opäť v tomto školskom roku zapojili do 2. ročnika súťaže Expert geniality show,ktorej sa zúčastnili naši žiaci 1.a 2.ročnika.

Súťaž má celoslovenský charakter a v našej kategórii sa jej zúčastňuje okolo 1500 študentov.

V tomto školskom roku najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci:

Zoltán BENKE – II. C
Eva SZALAYOVÁ – II. A
Barbora BELOVECOVÁ – I. A