Pobyt v Hetstedelijk Enschede

Pobyt našich učiteľov a žiakov
na partnerskej škole Hetstedelijk Enschede (Holandsko)

Jedenásti žiaci a dvaja učitelia z SPŠ strojníckej navštívili v dňoch 23. – 28.9.2006 družobnú školu Het Stedelijk Lyceum v Enschede. Cesta bola zaujímavá. Vystriedali takmer všetky druhy dopravných prostriedkov – vlak, lietadlo, autobus, metro, loď a z miesta ubytovania do mesta chodili na bicykli.

Žiaci boli ubytovaní v rodinách svojich kamarátov, ktorí v júni tohto roku už navštívili našu školu a pobudli pár dní v Košiciach. Súčasťou spoločného programu bola návšteva hlavného mesta Holandska – Amsterdamu a pobrežia Severného mora. Prehliadku hlavného mesta žiaci absolvovali netypicky – loďou. Navštívili tiež rockové a popové múzeum v Gronau, ktoré sa nachádza v Nemecku. V tomto múzeu sa nachádza prierez vývinom populárnej hudby od 20. rokov až po súčasnosť. O zaujímavosti expozície svedčí aj to, že v múzeu pobudli takmer 2 hodiny. Okrem spoločného programu mali žiaci individuálny program v hostiteľských rodinách. Domov sa vracali cez Budapešť, takže mali možnosť cestou vidieť kus Európy.

Výmenný pobyt splnil svoj účel, žiaci si overili svoje znalosti nemčiny a angličtiny, samostatnosť a schopnosť žiť v cudzom prostredí. Dôležité je, že tieto družobné kontakty budú pokračovať aj v budúcnosti.