Zriaďovateľ

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť odbor školstva.

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/

Medzi školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK patrí aj Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach.