Rada školy

RADA ŠKOLY pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice 
bude v školskom roku 2021/2022 pracovať v zložení:

Mgr. Eduard ADAMSKÝ  – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Carmen SABOLOVÁ – podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. František PETRO – delegovaný poslanec KSK

Ing. Jaroslav POLAČEK – delegovaný poslanec KSK

JUDr. Ivana PUCHALLOVÁ PhD. – zástupca zriaďovateľa

Bc. Peter LEŠKO – zástupca organizácie podieľajúcej sa na výchove

Lýdia ORŠULOVÁ – zástupca rodičov

Ing. Ľubica BREZOVÁ  zástupca rodičov

Mgr. Mária BADIČOVÁ – zástupca rodičov

Mgr. Silvia AMBRIŠKOVÁ – zástupca nepedagogických zamestnancov

Erik ČATLOCH – zástupca študentov