Európsky deň jazykov 2019

Dňa 26. 9. 2019, tak ako každoročne, si žiaci našej školy v spolupráci so ŽŠR pripravili pásmo k EDJ.

Cieľom tohto dňa je podnietiť Európanov z členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe a z jej iniciatívy v Štrasburgu sa EDJ oslavuje každoročne 26. 9. už od roku 2001.

Keďže sa na našej škole rozbieha nový projekt v rámci programu Erasmus+ pod názvom „YOUTH CAN FIGHT RACISM, ACCEPT DIVERSITY, PROMOTE TOLERANCE BY IN THE CULTURAL EXCHANGE“, rozhodli sme sa spojiť tematiku projektu s týmto dňom.

Naši žiaci si pripravili krátke vstupy v jazykoch, ktoré sa učia ako aj v jazykoch, ktorými hovoria doma. Svoje vystúpenia formou Power Point prezentácií obohatili zaujímavými faktami a videami. Dúfame, že o rok sa opäť stretneme a oslávime tento deň.