Používanie rúšok a respirátorov v škole od 15. 03. 2021

Podľa Usmernenia k používaniu rúška alebo respirátorov v školách sú žiaci strednej školy od 15. marca 2021 povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách od 15_3_2021