IMATRIKULÁCIA

Imatrikulácia 

Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou je imatrikulačný sľub. Zložením imatrikulačného sľubu sa študent zaväzuje riadiť štatútom školy a jej zodpovedajúcimi predpismi. Môžeme si to vysvetliť tak, že človek sa počas svojho života snaží zaradiť do určitej skupiny. Podmienkou spolupatričnosti do cechu strojárskeho je aj to, aby urobil skúšku, aby bol jej hodným členom.

Celý kultúrny program tvoril spev, tanec, krátke súťaže, ktoré predviedli študenti vyšších ročníkov. Ich vystúpenia zožali veľký potlesk a uznanie obecenstva. Všetci prváci zložili kolektívny imatrikulačný sľub, ktorý pozostával zo šiestich bodov a končil prísahou pri pokľaknutí na zem pred veľmajstrom cechu strojárskeho.