iBobor

V dňoch 12. a 14. novembra 2019 sa aj naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci I.C:

Volodymyr KutnychJakub Váš, ktorým k tomuto výkonu gratulujeme.