Imatrikulácia 2019

Uvedenie prvákov do cechu študentského sa tradične uskutočnilo pri príležitosti sviatku Dňa študentstva 18. 11. 2019 tentokrát v kine Úsmev, kde prebehol imatrikulačný akt v prítomnosti všetkých žiakov, pedagógov a vedenia školy. Súčasťou Imatrikulácie bolo aj filmové predstavenie.