Stravovanie a ubytovanie žiakov

Možnosti stravovania žiakov našej školy

Žiaci našej školy sa môžu stravovať v jedálni Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti ubytovania žiakov našej školy

Usmernenie Košického samosprávneho kraja pre prijímanie do školských internátov

Zápisný lístok do školského internátu