Študijné odbory

SPSS_KE_2022_2023_Informácie o škole a študijných odboroch

Všeobecné údaje pre školský rok 2023/2024

Určený počet novoprijatých žiakov spolu:   92           Určený počet tried: 4

  • 2381 M  strojárstvo –  20 žiakov                                                                            
  • 2387 M mechatronika – 20 žiakov                                                                     
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení –  20 žiakov                                                 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 20 žiakov 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika   12 žiakov