Programátor

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

SPŠS_KE_ŠkVP_2426_K_ programátor OaZ SAZ_2022_23

2426 K PREZENTÁCIA

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti strojárstva so zameraním na obsluhu klasických strojov a na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení.

Praktická príprava je realizovaná formou odbornej praxe v partnerských firmách a formou odborného výcviku v školských dielňach (zámočníckej, drevárskej, kováčskej, zváračskej a obrobni).

Od školského roka 2018/2019 môžu žiaci študijného odboru 2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení na našej škole absolvovať odborné vzdelávanie a praktickú prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Absolventi odboru sa uplatňujú ako programátori a operátori CNC strojov, obrábači kovov, zvárači aj operátori liniek.

Absolventi získajú:

  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • zváračský preukaz