Vianoce očami žiakov

Dňa 19. decembra v zborovni školy prebehla aktivita ŽŠR pod názvom Vianoce očami žiakov.

V tomto predvianočnom pásme žiaci predstavili vianočné zvyky a tradície krajín, ktorých jazyky sa učia, krajín z ktorých niektorí z nich pochádzajú, či zvyky a tradície národnostných menšín ako aj etnických skupín.

Svoje vystúpenia obohatili o vianočné „vinšovačky“, koledy a nechýbalo ani „live“ vystúpenie žiakov 3.C, ktorí vianočnú atmosféru obohatili pesničkou o jedličke.