Košická priemyslovka – ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY

Projekt bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Slogan: „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“.