EXPERT geniality show

Dňa 30. novembra 2022 sa naši žiaci opäť zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci mohli vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam získaných v škole aj mimo nej zabojovať o titul EXPERT. Témy si žiaci mohli vybrať zo šiestich tematických celkov, ktoré pokrývali učivo z prírodovedných aj humanitných predmetov.