Deň otvorených dverí – 9. október 2019

Prvý Deň otvorených dverí určený žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorí si vyberajú strednú školu, sa konal 9. októbra 2019, v deň 147. výročia založenia našej školy.

Deviataci, ale aj ôsmaci sa dozvedeli, aké študijné odbory škola ponúka a v sprievode našich študentov si prehliadli priestory školy.

O tom, že absolvent technicky zameranej školy sa veľmi dobre uplatní na trhu práce sa dozvedeli priamo od zástupcov strojárskych firiem, ktorí sa DOD zúčastňujú pravidelne už niekoľko rokov.

Najväčšiu budúcnosť majú na Slovensku špecialisti v oblasti strojárstva s dôrazom na automobilový priemysel, elektrotechniku, logistiku, automatizáciu a tiež experti na informačné technológie. Musia hovoriť cudzími jazykmi, vedieť inovovať, stále na sebe pracovať a robiť tímovo.