ISIC – medzinárodný identifikačný preukaz žiaka

Vážení rodičia a žiaci,

už pred nástupom do prvého ročníka v júni 2022 alebo na začiatku šk. roka v septembri 2022 môžete vybaviť medzinárodný identifikačný preukaz žiaka.

ISIC STUDENT – základné informácie

 

Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC – vzor

Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC – tlačivo