2023/2024 Informácie pre žiakov – riešiteľov SOČ

Aj v tomto školskom roku sa v dňoch 6. a 7. marca 2024 uskutoční školské kolo SOČ.  Súťaž je zameraná na rôzne odborné oblasti (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory). Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, kritického myslenia, odborných, teoretických  vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností. Podmienkou účasti je písomná odborná práca, ktorú autor resp. autori  obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Informácie pre riešiteľov SOČ v šk. roku 2023-2024

 

 

Šikana a duševné zdravie detí

V záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí Vám sprístupňujeme brožúry odboru prevencie kriminality MV SR zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, nenávistné prejavy a radikalizáciu a násilný extrémizmus.

Brožúry sú určené všetkým učiteľom, ale aj odborným zamestnancom školy, ale rovnako tak aj rodičom žiakov a študentov.

Kyberšikana

Nenávistné prejavy

Radikalizácia a násilný extrémizmus

Prevencia a riešenie šikanovania

NOC V ŠKOLE

Dňa 21. decembra 2023 sa uskutočnila obľúbená akcia Noc v škole. Žiaci súťažili vo viacerých oblastiach a mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny. Ceny nezískavali len v súťažiach, ale zaujímavá bola aj tombola, ktorá bola naozaj veľmi bohatá. Ceny do tomboly venovala rada rodičov, ale prispeli aj učitelia a veľa balíčkov a cien bolo od rôznych firiem.  Na záver podujatia sa uskutočnila súťaž o najaktívnejšiu triedu.  Triedy, ktoré sa dostali do finále boli vybrané na základe výsledkov súťaží, aktivity a treba uznať, že statočne bojovali. Víťazom sa stala I. A trieda. Od rady rodičov získali poukaz v hodnote 33,33 €, ktorý môžu žiaci použiť na nákup pizze alebo iného občerstvenia. Nočné súťaženie spríjemnila kapustnica. Aktivity prebiehali celú noc a nebol veru priestor na nudu.

Ďakujeme všetkým organizátorom, ďakujeme rodičom za obrovskú podporu.

Rodičovské stretnutia – 24.1.2024

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v stredu – 24. januára 2024 so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že stretnutie Rady rodičov sa bude konať v uvedený deň o 16:15 hod. v učebni č. 101.

Ďakujeme za účasť.

Challenge Cup 2023

Dňa 14.12.2023 sa medzi žiakmi Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach a Strednej odbornej školy Jána Bocatia v Košiciach uskutočnil  každoročný Challenge Cup. V zimnom období si žiaci zmerali sily v troch disciplínach. Bedminton a volejbal si zahrali v telocvičniach SPŠ strojníckej a florbal v telocvični SOŠ Jána Bocatia.

Best in English

Dňa 16.11.2023 sa  41 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Best in English. Z celkového počtu 702 škôl – prevažne gymnázií sa naša škola umiestnila na  402. mieste.

Našim najúspešnejším riešiteľom bol Viktor Ružinský zo 4.C, na druhom mieste sa umiestnil Branislav Petrík zo 4.A a na treťom Maximilián Šimkanin z 2.DVšetkým srdečne blahoželáme. You are the BEST IN ENGLISH 2023 !   

 

 

ZENIT v strojárstve – 24. ročník

Dňa 29. novembra 2023 sa konalo v SOŠ v Šaci krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v strojárstve. Súťaž mala dve časti – teoretickú  a praktickú. Žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2387 M mechatronika, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v kategóriách:

kategória A – Tomáš Košár, Damián Priputen

A – CAD/CAM systémy, technické kreslenie – výkresová dokumentácia, strojárska technológia – technologický postup výroby súčiastky, strojárska konštrukcia – pevnostné výpočty.

V kategórii A sa v krajskom kole na 1. mieste umiestnil Tomáš Košár a na 2. mieste Damián Priputen, obaja žiaci študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy. 

 

 

 

 

 

kategória R – Timotej Žingor, Vladimír Bálint

R – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok ručnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

V kategórii R sa v krajskom kole na 3. mieste umiestnil Timotej Žingor, žiak študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení zo IV.C triedy. 

kategória S – Peter Dupkanič, Ronald Frankovič

S – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok s využitím základných operácií strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie) podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória C – Matúš Oravec, Tomáš Mikloš

C – vypracovanie postupu výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

AUTOSALÓN KATAR 2023

Aj v školskom roku 2023/2024 sa nám podarilo zorganizovať mimoriadne zaujímavú exkurziu na najväčšiu automobilovú šou roka 2023, ktorá sa konala od 5. do 14. októbra 2023 v hlavnom meste Kataru. V dňoch 6. až 8. októbra 2023 sa dokonca prelínala s Veľkou cenou Kataru F1.  Katarské podujatie, ktoré sa volalo GIMS (Geneva International Motor Show) Qatar bolo rozdelené na tri časti. Tradičná statická výstava bola umiestnená v Dauha Exhibition and Convention Center (DECC). Program dynamických jázd a prezentácii sa uskutočnil na pretekárskom okruhu Lusail neďaleko Dohy a napokon program terénnych jazdných podujatí sa konal v oblasti Sealine. 

My sme sa GIMS Qatar v Doha zúčastnili v dňoch 10. až 15. októbra 2023.

Doha, hlavné mesto Kataru má prezývku „Arabský New York“. Skôr ako získala dnešnú futuristickú podobu, bola malým obchodným prístavom, v ktorom počas 2. svetovej vojny objavili najväčšie ložiská ropy na svete. Príbeh Dohy je ako vytrhnutý z rozprávky, v ktorej sa bohom zabudnuté, chudobné mesto premení na živé veľkomesto, plné mrakodrapov. V Dohe je hranica medzi  moderným kozmopolitizmom a beduínskou tradíciou veľmi tenká. Pod povrchom žiariacich výškových budov a ulíc, plných superáut skrýva svoj starodávny šarm.

Prehliadku mesta sme večer zakončili plavbou na gondole po vodných kanáloch.  

Katar je neobvyklou kombináciu kultúrnych vplyvov, čo ovplyvnilo aj jeho gastronómiu. Mieša sa tu katarská, filipínska, nepálska, čínska, americká, mexická i malajzijská kuchyňa. 

My sme ju spoznávali na tradičnom trhu v Doha – Souq Waqif. Dlhé stáročia to bolo trhovisko pre beduínov – nomádov, ktorí historicky obývali arabské a sýrske púšte. Začiatkom 21. storočia bolo toto historické miesto zrekonštruované a obnovené podľa tradičných katarských architektonických techník. Dnes je to pravdepodobne jediný tradičný souq, ktorý zostal v Perzskom zálive. Okrem hlavnej ulice sme preskúmali labyrint uličiek plný rôznych obchodíkov. Našli sme tu rôzne suveníry, ale aj látky, koreniny, parfumy, domácich miláčikov…

Keďže Dohu obklopuje púšť, aj na tejto exkurzii sme si užili na palube Land Cruisera  jednodňové púštne safari Desert Safari Qatar. Využili sme aj možnosť jazdiť na štvorkolkách. Zdolávanie dún bolo nezabudnuteľným zážitkom.

V posledných rokoch investoval Katar mnoho úsilia i peňazí do svojej umeleckej scény i kultúrneho dedičstva. Nevšedné a zaujímavé stavby či sochy sme vídali počas každej prechádzky mestom.

 

 

 

 

Deň priemyslovky 2023

V tomto roku si pripomíname 151. výročie založenia našej školy. Jej brány sa prvýkrát otvorili v októbri 1872. Odvtedy proces vzdelávania prešiel mnohými zmenami.

151 rokov je príležitosťou nielen na spomienky, na bilanciu dosiahnutých výsledkov, ale aj na vyjadrenie hrdosti na svoju školu a dôvodom pre jej ďalší úspešný rozvoj. Pevne veríme, že my všetci, učitelia aj žiaci, spoločne prispejeme k budovaniu súčasnosti a príprave úspešnej budúcnosti našej školy.

A ako sme si tento deň pripomenuli? Zorganizovali sme rôzne aktivity (súťaže, kvízy, exkurzie), napr. Spartan Race 2023, šachový turnaj, 24. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve… Pozrite sa: