Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 5.2.2024 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, zúčastnilo sa ho 108 žiakov a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA a Matúš TAKÁČ zo IV.A, Dominik KUNZ z III.D, Dušan PANCURÁK z II.A

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 8.12. do 14.12.2023. Zúčastnilo sa ho celkovo 102 žiakov z tried II.A, III.D, IV.A, IV.B, IV.C.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút. Školského kola sa celkovo zúčastnilo 1929 súťažiacich z 38 stredných škôl.