Rada školy – výsledky volieb 2020-2024

Voľby predsedu a podpredsedu Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice sa konali prostredníctvom aplikácie ZOOM na ustanovujúcom zasadnutí dňa 20.01.2021. Predsedom RŠ sa stal Mgr. Eduard Adamský a podpredsedníčkou RŠ sa stala Ing. Carmen Sabolová.


Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice stali:

Mgr. Martina Badičová – zástupca II. B
Ing. Ľubica Brezová – zástupca II. A
Lýdia Oršulová – zástupca III. A

Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice:

Mgr. Eduard Adamský      a       Ing. Carmen Sabolová

Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

 Mgr. Silvia Ambrišková