EVENT TUKE RESEARCH DAY 2017

Dňa 20.3.2017 sa žiaci III.A a IV.A v sprievode triednej učiteľky Ing. Belejovej a Ing. Ižolovej zúčastnili eventu Tuke research day 2017, ktorý sa konal v priestoroch univerzitnej knižnice.

Bol to štvrtý ročník podujatia, spojený s výstavou odbornej technickej literatúry, ale aj  s výstavou technických projektov vedeckých tímov TUKE.

Vedecké tímy predstavili svoj výskum a jeho hmatateľné výsledky. Študentov zaujali najmä technické projekty, týkajúce sa inteligentnej robotiky, automobilu na vodíkový pohon, pneumatickej spojky, ale aj zmiešanej virtuálnej reality, termovízie, 3D obrazu aj 3D skenovania priestorov.

Dúfame, že prezentované výsledky práce študentov TUKE budú inšpiráciou nielen pre našich štvrtákov pri výbere ďalšieho vzdelávania, ale aj pre tretiakov strojárov napr. pri riešení technických projektových úloh.