Stredoškolská odborná činnosť 2022/2023 – krajské kolo

Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila v piatok 31.3.2023 na pôde Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Súťažiaci prezentovali svoje práce v sedemnástich súťažných odboroch.

Našu školu reprezentovali študenti študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:
V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla 2023 v Modre, bude našu školu reprezentovať študent študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A  Peter Jámbor, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v odbore 01 Problematika voľného času.

 Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.


Dňa 02.03.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, na ktorom odprezentovalo 44 žiakov štvrtého ročníka svoje súťažné práce.  Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Odborná komisia pre IV.A pracovala v zložení: Ing. R. Valenčák, Ing. R. Ižolová, Ing. P. Burdza

Odborná komisia pre IV.C pracovala v zložení: Ing. J. Judičák PhD., Mgr. Z. Ben Peretz, Ing. J. Horňák

Práce konzultovali: 

Ing. Jozef Horňák (13), Mgr. Zuzana Ben Peretz (13), Ing. Carmen Sabolová (7), Ing. Renáta Ižolová (5), Ing. Matej Capák (2), Ing. Magdaléna Belejová (2), Ing. Roman Valenčák (1), Ing. Peter Burdza (1)

Práce ocenené v školskom kole SOČ: